برای بستن ESC را بزنید

چگونه در شغل گلفروشی از سلامت خود مراقبت کنیم ؟