برای بستن ESC را بزنید

سبک های گل آرایی

آشنایی با هشت سبک گل آرایی حرفه ای

با توجه به سنتی بودن هنر گل آرایی در کشورمون ، نیاز به یادگیری آکادمیک هنر گل آرایی پیش از پیش اهمیت پیدا می کند . در آموزش های گل آرایی تمامی هنرجویان به فنون و سبک های گل آرایی آشنا می شوند .