Press ESC to close

آموزشگاه گل آرایی

برگزاری کارگاه مقدمات و اصول گل آرایی

کارگاه اصول و مقدمات گل آرایی در تاریخ ۲۷ یا ۲۸ اردیبهشت ماه توسط خانم دکتر عبدالی برگزار خواهد شد . در این کارگاه به یادگیری مقدمات اصلی گل آرایی خواهید پرداخت و می توانید در یک مسیر درست گل آرایی را به صورت حرفه ای فرا بگیرید .