برای بستن ESC را بزنید

گل آرایی

ساخت گل مصنوعی با پنبه به سبک خانه های روستایی

همه ی ما عاشق سبک های زیبا و در عین حال ارزان هستیم، برخی هم عاشق سبک و دکور روستایی هستند. وقتی به چنین سبکی فکر می کنیم ( ساخت گل مصنوعی با پنبه ) معمولا ابتدا فکر خرید چند شاخه پنبه از یک فروشگاه محلی به ذهنمان خطور می کند. اما وقتی هزینه خرید را می بینید به این نتیجه می رسید که وقت درست کردن یک چیز دست ساز است .