حتما به این نوشته امتیاز بدید و ما رو در گوگل همراهی کنید post

گل آرایی بر روی حروف الفبا و انگلیسی

گل آرایی بر روی حروف

مراسم عروسی خود را با این حروف گلی که توسط مجموعه بوی گل طراحی شده اند گل آرایی کنید.

این طراحی ، یک ایده عالی برای غافلگیری همسر عزیزتان یا گل آرایی میزهای تالار می باشد .

مواد مورد نیاز

  • گل های ابریشمی
  • قالب حروف
  • کاغذ نقشه کشی مرمری
  • چسب داغ و اسلحه ی چسب داغ

گام۱   

از یک خط کش استفاده کنید و یک خط نامتقارن در طول حروف بکشید .

گام ۲ 

حروف را روی کاغذ نقشه کشی مرمری رسم کنید به طوری که انتهای آن با انتهای خطی که در گام ۱ کشیدید منطبق باشد. کاغذ را با استفاده از چسب داغ به حروف بچسبانید. یک طرف از حروف یا فقط بالای حروف را چسب بزنید.

گام۳   

شاخه گل را از تاج گل هرس کنید و آنها را در نزدیکی حروف قرار دهید تا ببینید در صورت چسباندن چه ظاهری خواهند داشت. ابتدا تمام گل های بزرگ تر را چسب داغ بزنید. سپس گل های دیگر و تزئینات دیگر را به آنها بچسبانید.