۱/۵ - (۱ امتیاز)

رشته «پرورش گل و گیاهان آپارتمانی» در زمینه کشاورزی از گروه کشاورزی و غذا قرار دارد.

*معرفی رشته پرورش گل و گیاهان آپارتمانی

گل و گیاهان آپارتمانی به دلیل زیبایی و طراوت خاص خود، تأثیر زیادی در زندگی آپارتمان‌نشینی بر روح و جان انسان‌ها داشته و لذا از این رو در راستای ترویج تولید و استفاده از گل‌ها و گیاهان آپارتمانی، سیاست توسعه و رواج این رشته در آموزش مهارتی در هنرستان‌های کاردانش برای هنرجویان علاقه‌مند تعریف و پایه‌گذاری شده است.

*سطح آموزشی مهارت‌ها در رشته پرورش گل و گیاهان آپارتمانی

هنرجویان در این رشته علاوه بر گذراندن دروس عمومی، استانداردهای مهارتی باغبانی عمومی نوع یک را گذرانده و در انتهای دوره به توانایی‌های ذیل دست می‌یابند:

ـ هنرجو قادر به نحوه کاشت گیاهان مختلف آپارتمانی خواهد بود

ـ هنرجو با انواع خاک‌های مورد نیاز گیاهان آپارتمانی و گل‌های مختلف جهت رشد و نمو آشنا می‌شود.

ـ به نیاز آبی گیاهان آپارتمانی و زمان آبیاری گل‌ها تسلط کامل پیدا خواهد کرد.

ـ هنرجو قادر خواهد بود مراقبت‌های ویژه زمان داشت گل‌ها و گیاهان آپارتمانی را انجام داده و مبارزه با انواع آفات و بیماری‌ها را انجام دهد.

ـ با نحوه هرس انواع گیاهان و گل‌های آپارتمانی در صورت نیاز آشنا می‌شود.

ـ هنرجو قادر خواهد بود نحوه صحیح تولید و تکثیر انواع گل‌ها و گیاهان آپارتمانی را به کار گیرد.

*آینده تحصیلی و شغلی در رشته پرورش گل و گیاهان آپارتمانی

ادامه تحصیل: هنرجویان در صورت علاقه می‌توانند در مقطع بالاتر (کاردانی) در آموزشکده‌های کشاورزی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و یا مراکز علمی کاربردی و دانشگاه‌های آزاد به ادامه تحصیل مشغول شوند، و در صورت علاقه‌مندی می‌توانند حتی در مقاطع بالاتر مثل کارشناسی، ارشد و حتی دکتری نیز ادامه تحصیل دهند.

آینده شغلی: هنرجویان فارغ‌التحصیل در این رشته می‌توانند در مراکزی همچون جهاد کشاورزی، هنرستان‌های کشاورزی، انواع گلخانه‌های مختلف تولید گیاهان آپارتمانی و مراکز تحقیقاتی تولید گل و گیاه مشغول به کار شوند و حتی می‌توانند با احداث گلخانه تولید اشتغال برای خود و دیگر افراد را هم فراهم آورند.

*ساعت آموزش در رشته پرورش گل و گیاهان آپارتمانی

رشته «پرورش گل و گیاهان آپارتمانی» دارای ۱۰۷ ساعت آموزش است که شامل ۴۲ ساعت شایستگی‌های عمومی، ۵۴ ساعت شایستگی‌های فنی، ۲ ساعت شایستگی‌های پایه، ۴ ساعت شایستگی‌های کارگاهی و ۹ ساعت شایستگی‌های غیرفنی است.

استاندارد مهارت و درس این رشته شامل «زیست‌شناسی متشکل از ۲ واحد نظری»، «باغبانی عمومی (نوع ۱) متشکل از ۶ واحد نظری و ۱۳ واحد عملی»، «تولید و پرورش گل‌های بریده و گلدانی متشکل از ۳ واحد نظری و ۱۰ واحد عملی»، «تولید و پرورش گیاهان آپارتمانی متشکل از ۲ واحد نظری و ۸ واحد عملی» و «کارورزی متشکل از ۴ واحد عملی» است.